Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Atribuții viceprimar

Conform OUG 57, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a administraţiei publice locale:

  • îndrumă şi supraveghează activitatea gardienilor publici, conform angajamentelor contractuale;
  • controlează igiena şi salubritatea localurilor publice şi produselor alimentare puse în vânzare pentru populaţie, cu sprijinul serviciilor de specialitate;
  • asigură repartizarea locuinţelor sociale pe baza hotărârii consiliului local;
  • exercită controlul asupra activităţilor din târguri, pieţe, oboare, locuri şi parcuri de distracţii şi ia măsuri pentru buna funcţionare a acestora;
  • răspunde de inventarierea şi administrarea bunurilor care aparţin domeniului public şi domeniului privat al comunei;
  • organizează evidenţa lucrărilor de construcţii din localitate şi pune la dispoziţie autorităţilor administraţiei publice centrale rezultatele acestor evidenţe;
  • ia măsuri pentru controlul depozitării deşeurilor menajere, industriale sau de orice fel, pentru asigurarea igienizării malurilor cursurilor de apă din raza comunei, precum şi pentru decolmatarea văilor locale şi a podeţelor pentru asigurarea scurgerii apelor mari.
  • poate îndeplini şi atribuţiile de ofiţer de stare civilă.

Ultima actualizare: 17:59 | 3.06.2024

Sari la conținut